Dnb valutakurser 2016

Historiske valutakurslister 2016 – DNB

Valutakurser og renter. Valutakurser og renter MarketsMåneds-og årssnitt. Dagens kursliste overførselHistoriske valutakurser … 1 mot NOK hittil i 2016 …

Valutakurser og renter – DNB

Valutakursene som angis i våre kurslister viser vekslingskurs for henholdsvis kjøp og salg av valuta ved gjennomføring av internasjonale betalingsoppdrag, hvor …

Historisk Valutakursliste 2017 – DNB

Nedenfor finner du en oversikt over DNB Markets valutakurslister siste virkedag pr. måned. Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Valutakurser | DNB Markets

Historiske valutakurser for “eksotiske” valutaer oppdateres pr. siste “handledag” i kalendermåneden. Kursene er kun for informasjon og … 2016. 2016.

Valutakurser og renter – Markets – DNB

16.12.2016: Petroleum Geo-Services ASA · 25.11.2016: Axactor AB · 14.11.2016: Alligator Bioscience AB · 27.10.2016: Avance Gas Holding Ltd.

Eksotiske valutaer – historiske kurser -fra DNB Markets

Finansielle mål ; Mål 2017-2019 ; Egenkapitalavkastning (overordnet mål), > 12 % ; Utbyttegrad, 30-50 % for 2016 > 50 % fra 2017 ; Ren kjernekapitaldekning (Basel I …

Major currencies 2016 – DNB

Kurserna är baserade på snittkurs från DNB Markets ca. kl. 09.00 og är enbart för information.

Emisjoner – arkiv – DNB

Investor Relations – IR – DNB

Valutakurser og renter – DNB

Keywords: dnb valutakurser 2016