P-rom skatteetaten

Hvordan måler du opp et p-rom – Skatteetaten

P-rom måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen av boligen. Innvendige vegger mellom primærrommene tas med. Takhøyden må være minst 1,9 m og …

Forklaring av ord og begreper om formuesverdi – Skatteetaten

Primærrom (p-rom) er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel: Vindfang, entre, trapperom; Stue, kjellerstue, peisestue, TV-stue, …

Slik fører du formuesverdi av egen bolig (primærbolig) i …

Slik fører du formuesverdi av egen bolig (primærbolig) i skattemeldingen – Skatteetaten

Opplysninger om primærrom (p-rom), byggeår med mer, kan være mangelfull eller feil i følgende tilfeller: når det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om …

Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer

Opplysninger om eiendommens areal av P-ROM/BOA, boligtype, byggeår og beliggenhet gir grunnlag for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer.

Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig)

Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig) – Skatteetaten

For eksempel bør opplysninger om p-rom endres ved påbygging, rivning eller brann. Når det gjelder eiendomsskattesaker og nedsettelse av formuesverdi, …

Formuesverdi av egen bolig (primærbolig) – Skatteetaten

Hvordan måler du opp et p-rom. Til toppen … Følg oss. Du kan kontakte oss i sosiale medier. Se alle Skatteetatens kontoer.

Beregn formuesverdien på din bolig – Skatteetaten

Her kan du regne ut boligens formuesverdi for 2022. Det er de opplysningene du tidligere har sendt Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som …

Slik rapporterer du riktig om eiendom i skattemeldingen

Slik rapporterer du riktig om eiendom i skattemeldingen – Skatteetaten

21. apr. 2020 — Skatteetaten trenger informasjon om boligtype, byggeår og p-rom. – Hvis noe av dette mangler, blir det ikke beregnet formuesverdi og vi kan ikke …

Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt – Skatteetaten

Hvilket p-rom og byggeår boligen har. P-rom og byggeår vil som regel være oppgitt i takst eller salgsprospekt. Datoen du ble kjent med grunnlaget for …

Keywords: p-rom skatteetaten